Het vierde kwartaal is de opbrengst van de zendingscollecte bestemd voor de SEZ

De Spaanse Evangelische Zending (SEZ) geeft Bijbels onderwijs in Cuba en Spanje.
Dit doet de SEZ door verspreiding van boekenpastorale hulplessen op theologische scholenBijbelcursussen en diaconale hulp.

Boekenverspreiding In Cuba zijn Bijbels en boeken over de Bijbel bijna niet te krijgen. Het verspreiden van boeken is al lang een belangrijk onderdeel van het werk van de Spaans Evangelische Zending. Dit werk richt zich vooral op predikanten (in opleiding). De schatten van de Reformatie worden met hen gedeeld, zodat zij deze rijke erfenis vervolgens door kunnen geven aan hun gemeente.

Colleges In het werk op theologische scholen speelt ds. Coster een grote rol. Hij is verbonden aan drie protestantse theologische faculteiten in Spanje en geeft regelmatig gastlessen op seminaries in Cuba. Met dit werk worden toekomstige protestantse kerkleiders toegerust.

 

 

“De boeken zijn een antwoord van God op onze gebeden. Deze boeken heeft God willen gebruiken om mij duidelijk te maken wat de Reformatie inhoudt. Het zijn mijn leermeesters geweest. Zonder deze boeken zou ik waarschijnlijk nog steeds ronddwalen in mijn eigen theologische doolhof en als ‘dwaalleraar’een heel grote schuld op mij laden.” Armando Gonzáles, Boyeros, Cuba

 

Bijbelcursussen De SEZ gebruikt schriftelijke Bijbelcursussen om belangstellenden in Spaanstalige landen eenvoudig onderwijs te geven in de leer van de Bijbel. De cursussen gaan o.a. over verschillende Bijbelboeken.

Diaconale hulp Door de jaren zijn er verschillende diaconale projecten op Cuba geweest. Hierbij werkt de SEZ meestal samen met andere (kerkelijke) organisaties. De hulp wordt verleend aan zowel gemeenteleden als aan buitenkerkelijken. Door deze projecten wordt de kerkgang vaak bevorderd.