Zendingscommissie

Nieuwsbrief Januari 2021 Kinderwerker Suriname: Marijke van der Plaat Klik hier

Het vierde kwartaal (2020) is de opbrengst van de zendingscollecte bestemd voor het zendingswerk wat door de ZHHK gedaan wordt in Malawi, in het bijzonder voor de vertaling van de Bijbelverklaring van Matthew Henry (eenvoudige versie) in het Chichewa.


De Reformed Presbyterian Church of Malawi heeft haar oorsprong uit Schots zendingswerk. In de Schotse kerken is het gewoon dat ouderlingen preken voorbereiden en preken houden.
Die gewoonte is er (uit nood geboren) in de kerk in Malawi ook.
Ouderlingen in Malawi hebben geen commentaar op de Bijbel. Zij vinden het vaak al moeilijk om veel te lezen.


Er blijkt behoefte te zijn aan een uitleg van de Bijbel op zijn allereenvoudigst. Daar is inmiddels een klein begin mee gemaakt. Een eenvoudige uitleg van het Bijbelboek Genesis en Exodus zijn in het Chichewa vertaald. Daar zouden er een mooi aantal van moeten worden gedrukt.
Deze boekjes (ieder ongeveer 60 tot 70 pagina’s) zouden ergens tussen de 2,50 tot 4 euro moeten kosten per stuk. Om elke ouderling een exemplaar te kunnen geven,  zijn er ongeveer 500 nodig.
Het plan is om in ieder geval de vijf boeken van Mozes van een eenvoudige uitleg te voorzien: 5 deeltjes maal 3 euro, maal 500 exemplaren.
Het zou ook voor kinderen en jongeren van belang zijn wanneer duidelijke uitleg van de Bijbel in de gemeenten wordt aangereikt in de prediking.
Uitgaande van ca. 3 euro per stuk en 500 exemplaren, zijn de kosten van dit project ca. 7.500 euro.