Beste gemeenteleden,


Het tweede kwartaal van 2022 willen we de zendingscollecte bestemmen voor het zendingswerk wat door de ZHHK gedaan wordt in Suriname, in het bijzonder voor het diaconale project om te komen tot zelfstandigheid. Marijke van der Plaat, die als kinderwerkster door de ZHHK is uitgezonden naar Suriname, schrijft hierover: 

“Zuster, kan ik van u 100 SRD lenen? Dan kan ik brood kopen voor mijn kinderen.” Een vraag die meer dan eens gesteld wordt aan mij. En ja, wat doe je dan? Het geld is een stuk minder waard dan 2 jaar geleden. Toen was 1 euro 8 SRD waard. Nu is 1 euro 23 SRD waard. De prijzen zijn voor sommige producten 3 maal zo hoog geworden, maar de lonen daarbij zijn niet zo hard gestegen. Als iemand met nood een appèl op je doet moet je daar iets mee doen. Maar wat… 

Mijn collega Serge André en ik zijn samen gaan brainstormen wat we hiermee kunnen doen. Want steeds weer geld lenen is eigenlijk geen optie. Beter zou zijn als de mensen zelfredzaam worden. Daarom zoeken we naar mogelijkheden waar we vooral vrouwen kunnen steunen om heel kleinschalig activiteiten te laten oppakken waarbij ze wat geld kunnen verdienen in het dorp. Zo zijn we bezig om een aantal vrouwen naar naailes te laten gaan. Zij kunnen dan wat kleding naaien en verkopen in het dorp. Andere vrouwen willen we gaan begeleiden in het houden van legkippen zodat de eieren in het dorp verkocht kunnen worden. 

Weer andere stimuleren we om wat gebakjes te leren bakken etc. om dit lokaal te verkopen. Alles is heel kleinschalig en passend binnen de context waar de mensen leven, maar we stimuleren hen zo om zelf aan het werk te gaan en zelf genoeg geld bij elkaar te krijgen. Daarnaast zullen we ook externen uitnodigen om een training te doen m.b.t. het planten van groenten en het maken van compost in de eigen omgeving. Zo kan iedereen zijn eigen groenten gaan verbouwen. Een andere training zal ook zijn het omgaan met geld en geldbesteding.
Stap voor stap willen we met de mensen mee lopen om hen te stimuleren op eigen benen te kunnen staan.  

U begrijpt natuurlijk dat er soms een start bedrag nodig is om bij de start wat zaken te kunnen aanschaffen. Daarnaast hebben we soms ook geld nodig voor de trainingen. Wat zou het mooi zijn als u hierbij kunt helpen. Om zo de gemeente hier in Powakka te helpen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Wij zijn blij met ieder klein bedrag om zo een groot verschil in de gezinnen te kunnen maken hier in Powakka!  

De ZHHK heeft berekend dat voor dit project 5000 euro nodig is. We zien er naar uit om als gemeente dit bedrag te kunnen geven.

Hartelijke groet van de zendingscommissie,

Arne Slingerland, Kees-Jan van Driel, Ad de Wit, Teuni Dooge, Marije Driece, Windy de Wit