Sing-In

De eerst volgende sing-in: zondagavond 17 mei vanaf 19.30 uur, thema: Nabijheid van God

17 mei 2020 Sing in

Thema: Nabijheid van God

God is trouw, Hij blijft eeuwig Dezelfde! Daar willen we de Heere voor danken en prijzen.

Dag in dag uit mogen wij bouwen op Hem, ons Schild en onze Verlosser. Bouwt U op Hem?

Als wij op Gods bescherming wachten, worden wij door de hoogste Koning beveiligd voor de duist’ren nacht, zoals beschreven staat in psalm 91. We hebben een bijzondere periode achter ons liggen, maar ook de tijd die voor ons ligt zal anders dan anders zijn met alle maatregelen die nog moeten worden gehandhaafd. Laten we Zijn lof ontvouwen, in Hem verblijden, omdat wij op Zijn naam vertrouwen, Dien Naam, zo heilig, groot en goed. (psalm 33:11 berijmd)

Zo kunnen we vertrouwend in afhaneklijkheid van Hem, onze Borg en Zaligmaker de toekomst tegemoet.

“Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.“

 1. Geprezen zij de Heer’ (44)
 2. Ik bouw op U (90)
 3. Psalm 91: 1 en 8
 4. Psalm 74: 1, 16 en 21
 5. Psalm 33: 1 en 11
 6. Op bergen en in dalen (156)
 7. Muzikaal intermezzo: Bist Du bei mir (Be Thou with me)
 8. Psalm 99: 1 en 8
 9. Psalm 136: 1 en 26
 10. Heer’ U bent mijn leven (70)
 11. Wat de toekomst brenge moge (191) (wijze: the rose)

Wilt u een verzoeklied indienen?
Dit vinden we heel fijn, graag een lied uit de gele zangbundel.
Opgeven bij:

Karin van der Maas (tel: 06-24590359)
Wilma Hendriksen (tel: 06-23174598)

Mailadres Sing-in:
sing-in@hhgsirjansland.nl