In het winterseizoen houden we ongeveer iedere zes weken een inloop-koffieochtend.

Iedereen, jong of oud kan binnen lopen voor een kopje koffie/thee/fris met koek op woensdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur.

Een ontspannen gelegenheid om op ongedwongen wijze contacten te onderhouden met andere gemeenteleden.

Tijdens deze morgen bespreken we ( 20 minuten ) met elkaar een actueel onderwerp en proberen we antwoorden te vinden vanuit Gods woord.

Aan het eind van de ochtend sluiten we af met psalmen zingen op verzoek en dankgebed.

De laatste koffieochtend voor de zomerstop sluiten we altijd af met iets extra’s

Loopt u/jij ook eens geheel vrijblijvend binnen, van harte welkom, de koffie staat klaar!!!

Mieneke van Klinken

Tel: 0111-482356