Evangelisatiecommissie

Beste Evangelisatievrienden, gemeenteleden,

Afgelopen seizoen (dinsdag 2 april jl.) heeft ds. Kaptein  in onze gemeente een presentatie over Israël gehouden.

De dominee is lid van de Israëlcommissie. De verkondiging van Zijn Woord, de verspreiding van het Evangelie gaat door, ook onder het Joodse volk.

Meerdere malen per jaar worden er evangelisatie activiteiten georganiseerd hier in de buurt.

  • Pasen: Deur aan deur evangelisatie
  • Kerst: Deur aan deur evangelisatie
  • Zomervakantie: evangelisatie op de toeristenmarkt.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze activiteiten. Vooraf wordt er een oproep geplaatst in de kerkbode. 

Jesaja 42: 12

“Laat ze den HEERE de eer geven, en Zijn lof in de eilanden verkondigen.”

Psalm 9: 12

“Psalmzingt den HEERE, Die te Sion woont; verkondigt onder de volken Zijn daden.”

Matthéüs 24: 14

“En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld  gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

Ontvang een hartelijke groet namens de evangelisatiecommissie,

Leendert Kranenburg

Leo Bolle

Marlieke van Driel

Karin van der Maas

 

Contactadres evangelisatiecommissie:
evangelisatie@hhgsirjansland.nl