Collecte

Op deze pagina kunt u de diverse collectes digitaal voldoen.

Iedere zaterdag worden de doelen voor de aankomende zondag bekend gemaakt.

Collecte Zondag 18 april