De diensten zijn te volgen via de livestream en de kerkomroep. U kunt thuis de diensten volgen via de bekende kanalen (kerkomroep en livestream YouTube). Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor een dienst via de app Scipio. Gastleden en potentiële leden kunnen contact opnemen met de koster/scriba.

Digitale collecte _____ Kijk dienst mee