INFORMATIE OMTRENT ONLINE KERKDIENSTEN I.V.M. HET CORONAVIRUS

De diensten zijn te volgen via de livestream en de kerkomroep. U kunt thuis de diensten volgen via de bekende kanalen (kerkomroep en livestream YouTube). Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor een dienst via de app Scipio. Gastleden en potentiële leden kunnen contact opnemen met de koster/scriba.

Corona
Een klein virus zet heel de wereld op zijn kop! Mensen worden ziek, sommigen zelfs ernstig ziek en sterven. De maatschappij wordt ontwricht: sportclubs en scholen sluiten, de hele economie komt tot stilstand, bijna alle vluchten worden geschrapt en zelfs kerken kunnen niet meer op een gewone manier samenkomen. Wat maakt dit bij je los? Lees verder..

Digitale collecte _____ Kijk dienst mee